Enkät om VD´s utmaningar

PeopleProvide har tagit fram en rapport som skapats genom svar från 70 företagsledare i tillväxtföretag, som generöst har delat med sig av deras verklighet, uppfattning och råd.

Under vintern 2020-202I skickade vi ut en enkätundersökning via e-post till hundratals chefer och beslutsfattare, där 70 svarade och genomförde anonymt via en undersökningsplattform.

Rapporten ligger i linje med vår ambition om att vara affärsdrivande och för år 2021, är vår definition för kompetensutveckling synonymt med affärsutveckling. Vi vill bidra till att dela de kompetenser och erfarenheter som ger kraft till bolag att genom HR att utvecklas.

Fyll i dina uppgifter nedan för att ta del av rapporten.