Search + Employer Branding

Ett väl utvecklat Employer Brand gör att rätt kompetens och personlighet dras till ditt bolag utan att du behöver lägga en förmögenhet på search och rekryteringsresurser.

 

Att hitta och fånga stjärnkompetensen som många drar i är en utmaning för de flesta. Det är inte ovanligt att en searchprocess tar upp mot 12 veckor och kostar stora summor.

Vår strategi på PeopleProvide är att få stjärnkompetensen att istället välja dig genom att utveckla ett starkt arbetsgivarvarumärke (Employer Brand) som sticker ut från mängden och med hjälp av ett Employer Value Proposition (EVP) för att attrahera just den kompetens ditt bolag behöver.

Målet med ett EVP är att få kompetensen du letar efter att känna:

 

”där måste jag jobba!”

 

EVP är en viktig del av Employer Branding strategin och ska bestå av unika erbjudanden som talar om vad som gör ditt bolag till en attraktiv arbetsplats. Ett välutvecklat EVP grundas utifrån fem områden;

 

  • Förmåner
  • Arbetsuppgifter
  • Organisationen
  • Utvecklingsmöjligheter
  • Människorna

Ert EVP kan bli ett framgångsrikt kommunikationsverktyg som fångar era kandidaters uppmärksamhet och effektiviserar er rekryteringsprocess. Statistik visar att organisationer som lyckas med sitt EVP kan minska sin årliga personalomsättning med ca 70% och dessutom öka anställningsgraden med 30% (Gartner 2019).

 

Tre tips att tänka på när du skapar ditt EVP

 

  1. Det externa löftet måste spegla den interna verkligheten
  2. Konkretisera behovet hos stjärnkompetensen du vill nå, vad behöver/vill den? Och koppla behov till verksamhetsmålen
  3. Följ upp och mät effekten av Employer Branding genom att utse nyckeltal

 

Search, den förlängda armen

 

Hur ni når kandidater som inte vet att ni finns! Kvalitét i search och rekryteringsprocessen är avgörande för att attrahera bra kandidater som är eftertraktade på arbetsmarknaden.

Stjärnkompetensens intresse av er avgörs av ditt bolags Employer Brand. Enligt Randstad (2018) har det visat sig att 62 % av kandidaterna söker information om ert företag i sociala medier innan de ens visar intresse. Därför är ett starkt Employer Brand viktigt i search och rekryteringssyfte eftersom den fungerar som en dragkedja som matchar ihop arbetstagare och arbetsgivare.

Två grundtips:

  1. Det gäller att vara unik i första kontaktförsöket som oftast börjar vid ett inmail eller e-postmeddelande. Anar kandidaten att det är generiskt kommunikation är sannolikheten hög att svar uteblir.
  2. Forma ett personligt meddelande! Här är det viktigt att du gör en ordentlig research om den potentiella kandidaten och lyfter relevanta kvaliteter/erfarenheter.

 

Med det här tillvägagångssättet ökar sannolikheten avsevärt att personen kollar upp arbetsplatsen och svarar på kontaktförsöket.

Du kan underlätta för kandidaten genom att dela en länk till era sociala medier, en film eller en blogg som handlar om hur det är att jobba hos just er. Förhoppningsvis blir personen engagerad efter att ha fått upp ögonen för ditt Employer brand och blir då en kandidat antingen för en aktuell eller framtida tjänst. En bonus om personen inte söker sig till er är att hen kan tipsa sitt kontaktnätverk om just er!

 

Vill du ha en checklista för att få en kickstart?

 

Ladda ned checklistan här!

 

Lycka till!

Tycker du att detta låter spännande?

Håll dig uppdaterad om våra webinars genom att skriva upp dig på vår e-postlista. Då missar du aldrig ett webinar eller event!

Håll mig uppdaterad! ›