Presentation av vår proffsiga HR-Providare 

“[…] HR måste anpassa sig efter digitalisering, system och data. Lämna mycket av den gamla administrationen, utnyttja fullt ut de verktyg som datorerna erbjuder oss […]”

  Henric Ek


Presentation av vår proffsiga HR-Providare – Henric Ek 

PeopleProvide kommer varje månad att lyfta fram någon av våra duktiga Providare som kommer att berätta lite om sin roll, om hur det är att vara konsult och lite om vilka frågor som är viktiga just nu, inom HR framöver.

 

Berätta lite om dig själv 

Jag har min bakgrund från jobb inom HR, från rekrytering till arbetsrätt och administration. Den röda tråden i min erfarenhet är min styrka i att hantera system och datorer, som jag själv tycker är mycket roligt och är förhoppningsvis något jag kommer att få nytta av i framtiden.

Vad har du för uppdrag idag? 

Jag avslutade nyligen ett uppdrag på åtta månader hos en Hedgefond. Där jag hjälpte till att implementera ett nytt system för medarbetarsamtal. Under resterande tid var jag delaktig i flera processer som generalist samt fördjupade min kunskap i Excel, effektiv administration och en hel del Comp&Ben (bonus och provisioner).

 

Vad är det bästa med att vara konsult? 

Jag tycker möjligheten att knyta nya kontakter och se olika branscher är otroligt spännande. Det är roligt att komma in på ett nytt bolag och suga in kunskap om branschen, vad de gör och hur de gör det. Att inte bara dela med mig av min egen kunskap, utan även lära mig om hur andra företag arbetar. Det känns bra när jag lyckas och det känns som att mitt konsultande verkligen kan ha en påverkan.

 

Vad finns det för utmaningar för dig som konsult? 

En utmaning jag upplevt är att uppfatta vilka mandat man har som konsult på arbetsplatsen. Ibland får man fria händer och ibland måste det gå via högre ort. Jag upplever det dock inte som ett problem, utan snarare som en möjlighet att se hur organisationsstrukturen på företaget fungerar. Samt även att dra så mycket nytta som möjligt av att bygga upp sin egen erfarenhet på uppdraget.

 

Vilka kvalitéer och kompetenser är viktiga för dig för att bli en bra konsult? 

 

  • Vara nyfiken och intresserad av vad som händer i omvärlden dvs ständigt jobba med sitt eget lärande.
  • Kunna förstå och utgå ifrån kundens behov.
  • Ha expertkunskap inom sitt sakområde.
  • Kunna bygga relationer.
  • Snabbt kunna sätta sig in i olika situationer.
  • Enkel kommunikation, både i möten och i presentationer.
  • Sälj.

 

Vilka områden tror du kommer vara extra viktiga inom HR framöver?

Förvånansvärt nog tycker jag, med kunskap av IT och data, att HR måste anpassa sig efter digitalisering, system och data. Lämna mycket av den gamla administrationen, utnyttja fullt ut de verktyg som datorerna erbjuder oss och inte hålla oss kvar i ett ”det var bättre förr” tänk.

 

Moji Heydari är Business & People Manager, om du behöver en interimkonsult får du gärna kontakta honom genom att klicka dig vidare via knappen ovan.