Presentation av vår proffsiga HR-Providare

Man lär sig alltid något nytt […]”

 Linn Johansson


PeopleProvide

Kompetensbolag inom HR som bidrar till affärsdriven och hållbar HR – enkelt och engagerat. Vi är övertygade om att företag med bra HR-strategier gynnar lönsamheten och ger nöjda kunder och medarbetare, därför levererar vi alltid HR-content utifrån ett affärsperspektiv.

Kunden hade ett behov av HR kompetens och som nischat HR-bolag, fick PeopleProvide chansen att provida HR-kompetens till ett bolag.

 

Presentation av vår proffsiga HR-Providare Linn Johansson, där kund vänt sig till oss för HR-kompetens

Kunden var i behov av en HR Business Partner och konsultens insats var att övergripande stötta en organisation i deras operativa och taktiska HR arbete, samt att dela i specifika projekt såsom att revidera en process för medarbetarsamtal.

I PeopleProvides erbjudande, HR Business Support har konsulten, tillsammans med andra Providing-kollegor, bland annat arbetat med upprättande av handlingsplan i arbetet med att motverka diskriminering och trakasserier, jobbat med lönekartläggning och harmonisering av personalhandböcker.

 

Berätta lite om dig själv

Jag kommer från början från sommarstaden Västervik och har nu bott i Stockholm och arbetat på PeopleProvide de senaste 6 åren. Min bakgrund är som HR-konsult jag har främst jobbat på olika interims-uppdrag hos våra kunder, verksamma inom allt från fastighet, retail, järnväg och betallösningar.


Vad har du för uppdrag idag? 

Sedan i våras jobbar jag inom PeopleProvides affärsområde, HR Business Support och stöttar flertalet kunder i både strategiska och operativa HR-frågor. Utöver det jobbar jag också med det interna HR-arbetet på PeopleProvide i rollen som HR chef


Vad är det bästa med att vara konsult? 

Variationen! Men också förmånen att få samarbeta med intressanta bolag inom olika branscher, alla med olika organisationskulturer. Man lär sig alltid något nytt – för ett år sedan visste jag exempelvis inte vad en ballastplog var. ☺


Vad finns det för utmaningar för dig som konsult?

Att snabbt sätta mig in i en organisation och leverera, med en ofta kort startsträcka. För mig är det alltid viktigt att säkerställa gemensamma förväntningar och att verkligen klura ut hur jag stöttar verksamheten allra bäst utifrån ett HR-perspektiv.


Vilka kvalitéer och kompetenser är viktiga för dig för att bli en bra konsult? 

Att vara lyhörd och ha ett flexibelt förhållningssätt.

 

Vilka områden tror du kommer vara extra viktiga inom HR framöver?

Fortsatt fokus på digitalisering av HR-processer och att använda data för att skapa insikter. Under året har många också fått en utmaning i att utöva ledarskap på distans och utifrån det tror jag att fokus på arbetsmiljö kopplat till distansarbete blir extra viktig en tid framåt, när fler bolag kanske fortsätter i den banan på sikt.

 

Mats Guting är People & Area Manager Interim, om du behöver en interimkonsult får du gärna kontakta honom genom att klicka dig vidare via knappen ovan.