Förändring är det enda som är konstant

Uttrycket myntades redan för 2500 år sedan av filosofen Herakleitos

 

En omvärld under konstant förändring 

Citatet är fortfarande träffsäkert i en värld där vi nu ser förändringar som är nytt för oss alla. Vi vet, att vi inte kan sia om framtiden men vi vet, vad vi har att förhålla oss till idag.

Vår omvärld är under konstant förändring – och, förändring är en utmaning. Det vi nu upplever, är en ökad efterfrågan både på kompetens och resurser, vad gäller organisations- och avvecklingsstöd.

Marknader förändras konstant och organisationer behöver en strategisk förändring som följer efterfrågan av organisationens tjänster.

Framgångsrika organisationer är snabbrörliga och vi ger dig guidning i hur du kan leda din organisation mot era (nya) och anpassade strategiska mål.

 

Vi bjuder på 3 tips:

  • Det finns fler lagar än LAS – Utgå inte ifrån att LAS är det enda lagrum som styr en omorganisation.
  • En viktig framgångsfaktor är tydlig kommunikation – Tro inte att dina medarbetare och chefer hör vad du säger eller tycker som du.
  • Förutsätt inte att – Alla medarbetare är fackligt anslutna och har stöd ifrån sitt fackförbund.

 

 

Vi har sammanställt en checklista angående uppsägning vid arbetsbrist som du gärna får ta del av:

Tycker du att detta låter spännande?

Håll dig uppdaterad om våra webinars genom att skriva upp dig på vår e-postlista. Då missar du aldrig ett webinar eller event!

Håll mig uppdaterad! ›