Ny på PeopleProvide 

När jag skriver det här inlägget har jag varit anställd på PeopleProvide i strax över två månader. Att påbörja en anställning under en pågående pandemi är minst sagt speciellt – något som jag kan tänka mig att de allra flesta i samma situation som mig kan hålla med om. Det speciella ligger bland annat i att inte dagligen få träffa och lära känna sina nya kollegor på plats – vilket ju brukar utgöra en stor del av onboardingprocessen. På PeopleProvide så upplevde jag dock att omställningen till digitalt och remote gick otroligt snabbt, mycket tack vare dagliga teamsmöten, uppföljningar och ett redan digitalt förhållningssätt i verksamheten. Det finns en beslutsamhet och ett fokus i gruppen som gjorde att jag snabbt kände mig trygg i att bolaget kommer ta sig ur krisen med en mängd erfarenheter rikare.

Vilka är då PeopleProvide? PeopleProvide är ett kompetensbolag inom HR samt experter på rekrytering av alla HR positioner. Chefspositioner såväl som generalist- och specialistroller. VI rekryterar till alla branscher, men bara HR. Vi har genom åren tillsatt över 200 HR-relaterade tjänster.

Vår process:

Jag märkte snabbt när jag började jobba med min första tillsättning att det finns gedigna och väl genomarbetade processer för allt ifrån kravprofilsmöte till intervju och referenstagning. I en rekrytering jobbar vi aldrig ensamma, utan till sitt stöd har man alltid en mer erfaren HR -kollega som stöttar upp i second opinion vilket medför en kvalitetssäkring, både för oss och för kund, dessutom ingår alltid en fördjupad bedömning med test genom TalentQ.

 

Enkelt och Engagerat

Mitt intryck hittills av våra processer är att vi verkligen lever efter våra deviser – enkelt och engageratEnkelt på det sättet att vi snabbt kan få fram relevanta kandidater genom vårt egna, gedigna nätverk av HR-professionella. Hela 70% av våra tillsatta tjänster är genom kandidater som vi känner till sedan innan. Engagerat genom att vi alla brinner för HR och ser varje företag, roll och individ som lika intressanta.

 

Kvalitén på våra rekryteringar mäter vi på flera olika sätt, bland annat genom att alltid följa upp våra rekryteringar med både kund och rekryterad kandidat. Genom detta så kan vi få en bild av kandidatupplevelsen och tips på eventuella förbättringar i processen. Vi ÄR bra på det vi gör, men vi kan alltid bli bättre.

Vad är viktigt för dig som kund när du anlitar en extern rekryteringsfunktion? Och vad kan vi göra bättre för dig som kandidat? Kontakta mig gärna på anders@peopleprovide.se om du har någon input!

 

Av Anders Holtenius