Lyckade förvärv –
av kompetens och affärer

Vi stöttar i utvalda delar av förvärvsprocessen där du känner behovet av experthjälp eller driver hela HR-delen av förvärvsprocessen. Genom stort kunnande och lyhördhet anpassar vi vårt stöd till ditt företagets förutsättningar.

Forskningen visar att de flesta förvärv misslyckas i den meningen att de förväntade positiva effekterna uteblir. En faktor som ökar chansen att lyckas är fokus på humankapitalet inom verksamheten, medarbetarnas kunskap.

Ett framgångsrikt förvärv säkerställs genom en korrekt analys, strukturerad fusionsprocess och en aktiv och genomtänkt kommunikation i enlighet med värderingarna. Ett sådant tillvägagångssätt gör att kompetensen stannar i företaget och levererar fortsatt hög produktivitet.

En förvärvs- eller avyttringsprocess kräver stor kompetens inom hela HR-området från kunskap om lagstiftningen och om eventuella kollektivavtal, om anställningsförhållandets belöningsdelar till talang- och prestationsidentifiering och organisationsutveckling. För att lyckas, krävs också en aktiv och strukturerad förändrings- och kommunikationsplan för att säkerställa både ledarnas och anställdas engagemang och fokus genom processen.

Tre tips för en framgångsrik M&A

  • Fokusera på nyckelpersoner – Identifiera nyckelpersoner och ta fram tillvägagångssätt för att behålla dessa.
  • Företagskulturen – Säkerställ att du förstår företagskultur och arbetssätt för att stödja ett framgångsrikt integrationsarbete
  • Produktionsbortfall – Ta hänsyn till eventuellt produktionsbortfall och hur den påverkar budget & lönsamhet under processen

För att lyckas är det dessutom viktigt att:

Ha en aktiv och strukturerad förändrings- och kommunikationsplan för att säkerställa både ledarnas och anställdas engagemang och fokus genom processen

Om du vill du få koll på vad du bör prioritera så har vi sammanställt en checklista som du enkelt kan ladda ned här!

Tycker du att detta låter spännande?

Håll dig uppdaterad om våra webinars genom att skriva upp dig på vår e-postlista. Då missar du aldrig ett webinar eller event!

Håll mig uppdaterad! ›