Framgångsfaktorer för att lyckas med lärande och utveckling!

Under december 2020 och januari 2021 skickade vi ut en enkätundersökning till ca 2000 HR-beslutsfattare och den här rapporten har skapats från svaren. De har generöst delat med sig av deras verklighet, uppfattning och råd om kopplat till kompetensutveckling.

Svaren från undersökningen gav en hel del överraskningar. Som att endast 30% anser sig ha god förståelse för verksamhetens framtida kompetensbehov och kompetensgap eller att 46% saknar tydliga befattningsbeskrivningar eller kompetensprofiler.

I rapporten går vi djupare in på svaren och avslutar med HR-beslutsfattarnas egna nycklar för att lyckas med lärande och utveckling!

Vår rapport innehåller 3 olika delar:
1: Metod
2: Enkätundersökningen
3: Nycklar för att lyckas med lärande och utveckling