HR Digitaliseringsutbildning

För dig som vill stärka företagets viktigaste resurs 

 

Digitalisering för HR 

PeopleProvide har ingått ett spännande samarbete med Anna Carlsson, bland annat känd för att driva HR Digitaliseringspodden. Under fem utbildningstillfällen kommer Anna Carlsson att gå igenom hur HR-system påverkar digitaliseringen av organisationer. På vissa delområden i utbildningen kan även kompletterande kursledare bjudas in. Utbildningen syftar till att ge dig möjlighet att förstärka din HR-systemkompetens, bli en bättre kravställare samt öka din kompetens för genomförande, från analys till implementering.

Under utbildningstiden kommer även relevant extra instuderingsmaterial att erbjudas för ytterligare kunskapsinhämtning mellan varje tillfälle.

 

Kursprogram 

 • Pass I  

7/10-20 – Fysisk träff – Swedenborgsgatan 10, Stockholm

Tidsåtgång: 4 timmar inkl paus(er)

Pass I – Lära känna varandra

Generellt om digitalisering: Historia, nuläge, marknad och lösningsområden.

Olika begrepp såsom AI, Cloud etc.

Pass I målsättning: Förståelse för min och andras digitaliseringsnivå. Skapa tillit. Skapa nya kontakter. Förstå basbegrepp. Förstå digitaliseringens olika nivåer. Länka informationen till egna rollen dvs HR och HR:s arbetsuppgifter på ett generellt plan.

 

Förberedelser deltagare: Ta med dig något som beskriver hur digital du är (privat) och fundera på ett för dig känt företag/organisation som du kan använda i ett case. Om du inte kommer på något lämpligt företag samarbetar du istället i grupp.

 

Agenda:

15.00-19:00

 • Introduktion
 • Föreläsning
 • Grupparbete
 • Redovisning och diskussion
 • Genomgång av hemarbete: Applicering av ditt lärande i vardagen

 

 

 •  Pass II 

4/11-20 – Digitalt

Tidsåtgång: 3 timmar inkl paus(er)

Pass II – Den allra senaste tekniken

Analytics, Machine Learning, AI och dess påverkan på framtidens HR Tech.

Pass II målsättning: Förstå både basteknik (repetition och svar från hemarbete) samt mer avancerad teknik och hur specifikt den kan påverka vår framtid. Förstå vad som är möjligt med den mer avancerade tekniken och var/när man kan/vill applicera den samt risker, utmaningar och värde.

Kunna länka även detta till egen miljö dvs. HR och HR:s arbetsuppgifter och sin egen/gruppens utvalda case och skapa en enkel strategi/önskan om utveckling för egna verksamheten.

Agenda:

15.00-18.00 Digitalt

 • Reflektion samt presentation av hemarbete
 • Föreläsning
 • Grupparbete
 • Redovisning och diskussion
 • Genomgång av hemarbete – Applicering av ditt lärande i vardagen.

 

 

 • Pass III  

2/12-20 – Digitalt

Tidsåtgång: 3 timmar inkl paus(er)

Pass III – Hur kan vi ta vårt digitala samarbete till nästa steg?

Pass III målsättning: Verifiera hur man hittills förstått det vi gått igenom dvs. basteknik och avancerad teknik som stödjer digitalisering och fått insikter i hur teknik kan möjliggöra nya tankar och målsättningar men att nyttan kommer först och att man måste göra saker i en viss ordning.
 

Förstå vad digitalt samarbete kan innebära egentligen, bredda begreppet från digitala möten och delad arbetsyta, samt även förstå risker. Om tid finns även diskutera olika leverantörer som finns på området.

Efter det även länka detta till egen miljö/behov/risker.

Agenda:

15.00-18.00 Digitalt

 • Reflektion samt presentation av hemarbete
 • Föreläsning
 • Grupparbete
 • Redovisning och diskussion
 • Genomgång av hemarbete – Applicering av ditt lärande i vardagen

 

 

 • Pass IV

20/1-21 – Digitalt

Tidsåtgång: 3 timmar inkl paus(er)

Pass IV – Vilka HR-lösningar finns/vilka förbättringar de stödjer/vilka verksamheter de passar för

Pass IV målsättning: Deltagarna skall efter detta pass ha en bild över vilka leverantörer och möjligheter som finns på marknaden både inom de olika teknikområden vi hittills diskuterat men framförallt länkat till de definierade områden HR ansvarar för.

Deltagarna skall också ha fått en förståelse för hur man utvärderar leverantörer samt motiverar värdet för den egna organisationen.

Agenda:

15.00-18.00 Digitalt

 • Reflektion samt presentation av hemarbete
 • Föreläsning
 • Grupparbete
 • Redovisning och diskussion
 • Genomgång av hemarbete – Applicering av ditt lärande i vardagen

 

 

 • Pass V

25/2-21 – Fysisk träff – Swedenborgsgatan 10, Stockholm 

Tidsåtgång: 3 timmar inkl paus(er)

Pass V – Hur lyckas jag med mitt digitaliseringsprojekt?

Från analys till värde för organisationen.

Pass 5 målsättning: Deltagarna skall efter detta pass förstå vad man behöver tänka på för att förbereda, planera och driva ett framgångsrikt digitaliseringsprojekt. Det betyder att man efter detta pass blir bättre på att påverka, äga och ifrågasätta projekt som ska genomförs för digitalisering av HR och av HR:s ansvarsområden.

Agenda:

15.00-18.00 plus middag

 • Reflektion samt presentation av hemarbete
 • Föreläsning
 • Grupparbete
 • Redovisning och diskussion
 • Övergripande diskussion och reflektion avseende hela utbildningen
 • Utvärdering
 • Ev. test av VR och/eller annan teknik

 

 

 

Kursledare Anna Carlsson

Anna Carlsson är projektledare inom HR-teknik och driver även podden HRdigitaliseringspodden.

Hon har en bakgrund inom ledarskap, M&A, affärsutveckling, konsultverksamhet och lösningsförsäljning.

Anna är dessutom en engagerad coach och skicklig på att skapa lönsamma förändringar i hur organisationer arbetar.