Kurs 1 – Digitaliseringens historia och möjligheter
8 September 15:00 – 19:00

Introduktion om begreppet digitalisering; historia, nuläge, ny teknik, marknad och lösningsområden. Vi påbörjar genomgången av mer avancerad teknik dvs, Machine Learning, AI mm och dess påverkan på framtidens HR Tech.

 
 
Målsättning

Lära känna varandra samt få en förståelse för min och andras digitaliseringsnivå
Förstå digitaliseringens basbegrepp, nivåer och historia i relation till HR.
Förstå vad som är möjligt med den mer avancerade tekniken och var/när man kan/vill applicera den i sin verksamhet samt kunna göra en nulägesanalys av sin egen verksamhet.

 
 
Agenda
 • Introduktion och lära känna varandra

 • Föreläsningar blandat med grupparbeten och individuellt arbete

 • Genomgång av hemarbete: Applicering av ditt lärande i vardagen. Hur ser din organisations nuläge ut?

Kurs 2 – Leverantörer på marknaden - möjligheter och behov
6 Oktober 15:00 – 19:00

Vi fortsätter genomgången av mer avancerad teknik dvs, Machine Learning, AI mm och dess påverkan på framtidens HR Tech för att förstå vad som är möjligt att digitalisera inom HRs ansvarsområden. Vi går därefter igenom dagens leverantörskarta och vad olika leverantörer har möjlighet att leverera och vad man skall tänka på när man väljer leverantör

 
 
Målsättning

Deltagarna skall efter detta pass ha en bild över vilka leverantörer och möjligheter som finns på marknaden för att kunna skapa sin egen digitaliseringsstrategi.
Deltagarna skall också ha fått en förståelse för hur man utvärderar leverantörer.

 
 
Agenda
 • Reflektion samt presentation av hemarbete

 • Föreläsning varvar med diskussioner och grupparbete som delvis anpassas efter deltagarnas önskemål

 • Hur skall din digitaliseringsstrategi se ut?

Kurs 3 – Digitalt samarbete
3 November 15:00 – 18:00

På detta pass fokuserar vi på den digitala arbetsmiljön och det digitala samarbetet i organisationen.

 
 
Målsättning

Förstå vad digitalt samarbete kan innebära egentligen, bredda begreppet från digitala möten och delad arbetsyta. Även förstå utmaningar och risker samt hur man hanterar dessa. Efter passet skall deltagarna kunna skapa sin egen plan för en digital arbetsplats.

Gästföreläsare: Peter Bjellerup.

 
 
Agenda
 • Reflektion samt presentation av hemarbete

 • Föreläsning

 • Grupparbete

 • Genomgång av hemarbete – Applicering av ditt lärande i vardagen

Kurs 4 – Fysisk träff, Swedenborgsgatan 10, Stockholm (om möjligt, annars digitalt)
1 December 15:00 – 18:00 inklusive middag

Efter att under de tre tidigare tillfällena ha skapat ideer och planer för vad som behöver digitaliseras så diskuterar vi hur man tar nästa steg och genomför digitalisering i verksamheten på smartast sätt.

 
 
Målsättning

Deltagarna skall efter detta pass förstå vad man behöver tänka på för att förbereda, planera och driva ett framgångsrikt digitaliseringsprojekt och vilka deltagare du behöver ha med. Det betyder att man efter detta pass blir bättre på att påverka, äga och ifrågasätta projekt som ska genomförs för digitalisering av HR och av HR:s ansvarsområden samt motivera värdet av digitalisering för organisationen.

 
 
Agenda
 • Övergripande diskussion och reflektion avseende hela materialet

 • Föreläsning varvat med diskussioner och grupparbete

 • Utvärdering

 • Test av VR och/eller annan teknik

 • Avslutningsmiddag