Bidra till personalen på SÖS, ge oss tre minuter av din tid

Omprioriteringar, hög eller extremt låg arbetsbelastning, släcka bränder, krisstrategier, rekryteringsstopp, varsel, permitteringar. Känner du igen dig? Du är inte ensam!

Våra duktiga HR praktikanter på PeopleProvide har genomfört en trendspaning där de intervjuat seniora HR-konsulter i vårt nätverk och sammanställt detta i en nulägesanalys.

PeopleProvide har dessutom tagit fram en HR-rapport om HR-chefernas önskade professionella läge och deras verklighet. Vi grundar den på research, intervjuer med HR-chefer och vår samlade kunskap.

Vi vill vi nu förstärka rapporten med en undersökning och hoppas att du vill bidra med din erfarenhet och kunskap.

När du svarar på enkäten delas en kostnadsfri lunch ut till vårdpersonalen, dessutom får du som tack ta del av vår trendspaning.

Denna undersökning riktar sig till HR chefer, HR direktörer och/eller HR beslutsfattare och därför kommer vi exkludera andra som inte ingår i målgruppen.