Scroll to next section

Vi avlastar dig som behöver HR-kompetens

Har du HR-ansvar men saknar tid? HR-Business Support är till för stora som små HR-behov.

Ett cirkeldiagram för företags utvecklingsfaser

Varför HR Business Support?

Få affärsfokus enkelt med HR på avrop!

Läs mer

Vad är HR Business Support?

Skräddarsydd HR-tjänst anpassad efter verksamhetens behov

Läs mer

Hur går det till?

Läs mer

Frigör tid till kärnverksamheten​

– Färdiga dokument- och policymallar 

– Du och dina chefer får svar snabbt och enkelt via vår HR Support

– Vägledande och utbildande webinars inom HR & ledarskap

Undvik HR-relaterade risker och ​reducera dina kostnader ​

– Vår HR-revision ger dig insikt och kontroll

– HR Advisors vägleder och underlättar bra beslut

Öka produktivitet och lönsamhet

– HR-providers  bidrar till din organisation med högre produktivitet

– HR-strategier som gynnar dina möjligheter att nå affärsmålen

Ett cirkeldiagram för företags utvecklingsfaser

Skräddarsydd på dina villkor

HR Business Support är en skräddarsydd HR-tjänst anpassad efter verksamhetens behov och på dina villkor.

Under en viss period eller över en längre tid, blir vi din partner för komplicerade eller lättare frågeställningar inom HR. 

Vi hjälper dig frigöra tid till din kärnverksamhet​

– Rådgivande HR-support för dig och dina chefer

– HR-advisors för komplexa personalärenden 

– HR-providers för strategiska projekt

– Dokument- och policymallar

– Medarbetar- och chefshandbok

– Webinars för dig och dina chefer

1. Vi börjar med en nulägesanalys

Vår HR Audit ger dig insikt och kontroll kring de avtal, policys och regelverk som existerar idag. Vi undersöker nuläget i relation till lagkrav, eventuella kollektivavtal och ”best practice”.​

​Vi hjälper dig att återta kontroll genom riskanalys samt förslag på kostnadsreduceringar.

Företagets affärsrelaterade HR-processer analyseras och samordnas så att de fullt ut stöttar affärsmålen.

2. ​Ni får tillgång till vår HR-support

Genom vår digitala ärendehantering får du vägledande rådgivning på timbasis. Innefattar normalt rådgivning som regleras av lag, kollektivavtal, policys eller personalhandbok. Du mailar eller chattar med vår support och får snabbt svar. 

Vi hjälper dig att frigöra tid till din kärnverksamhet

3. Ni får tillgång till HR-konsulter

Med våra HR Advisors får ni får tillgång till operativa konsulter som bistår i komplexa ärenden som ofta kräver en sittning för bästa möjliga rådgivning.​

– Rehabilitering ​

– Konflikter/misskötsel ​

– Uppsägningar och svåra personalärenden​

 

Våra HR Providers är erfarna konsulter på projektbasis som genomför taktiskt och strategiskt HR-arbete kopplat till dina organisatoriska behov och affärsmål.​

Vi hjälper dig med:

– Arbetsrätt/förhandling​ arbetsmiljö/SAM​

– Förvärv/avyttring/avveckling​

– Performance/talent management

Det är aldrig för sent att tänka nytt

Du ska känna dig trygg när du anlitar oss. Därför är vårt fokus alltid ditt företagsbehov och dina utmaningar. Som vår HR Business Partner får du stödet du behöver för att du ska kunna fokusera på dina affärsmål.

Kontakta oss

Vi hör av oss till dig snarast!

"align=center"