Rätt kompetens?

I vårt föränderliga, globaliserade och kunskapsintensiva samhälle är vikten av att attrahera, utveckla och behålla rätt kompetens avgörande. Att kontinuerligt utveckla kompetens är en överlevnadsfaktor för alla organisationer för att effektivisera arbetssätt, bibehålla sin konkurrenskraft och se nya affärsmöjligheter. Utmaningen är att veta vilken kompetens som krävs men också vad varje medarbetare vill för att vara motiverade att stanna och utvecklas tillsammans med verksamheten.

Vad är kompetens?

Yrkeskompetens är de kunskaper, färdigheter och förmågor du behöver för att utöva ett visst yrke. Det kan handla om teknik, medicin eller pedagogik. Lika viktigt är organisatorisk kompetens som t.ex. handlar om att kunna samarbeta, känna till och efterleva organisatoriska mål och riktlinjer, delta i kontinuerligt förbättringsarbete samt ta ansvar och initiativ i arbetet.

Att ha ett strategiskt synsätt på kompetensfrågor innebär att koppla ihop kompetens-utvecklingen med verksamhetsplanen och tydliggöra vilken kompetens vi har idag, vilken kompetens vi behöver i framtiden och hur vi tar oss dit.

Begreppet kompetens

Kompetens är ett komplext och brett samlingsbegrepp vilket gör det svårt att definiera. Enkelt uttryckt kan kompetens beskrivas som de förutsättningar en individ har för att utföra sina arbetsuppgifter och består av tre olika delar: kunskap, färdighet och förmåga samt vilja/motivation.

Vill du ha hjälp att ta reda på vad begreppet kompetens innebär för er?

 Ladda ned checklistan!

Kompetens kopplat till arbetslivet kan i sin tur delas in i två olika delar: yrkesspecifikt samt organisatorisk kompetens. Den förstnämnda hänvisar kort och gott till den kunskap medarbetaren behöver för att kunna utöva sitt yrke som till exempel skådespelare eller lärare. Organisatoriska kompetens syftar till kopplingen mellan det som medarbetaren gör i sin egen yrkesroll och hur det bidrar till verksamhetens huvuduppgift. Exempelvis ekonomiskt resultat, arbetsmiljö, service och bemötande.

Som tidigare nämnt är den givna situationen i dagens samhälle inte statisk utan förändras över tid och det kan gå fort. Det som var tillräckligt igår är behöver inte vara nog idag. Detta ställer nya krav på medarbetaren kompetens och förhållningssätt gentemot sitt arbete:

  • Kunna samarbeta med olika yrkesgrupper
  • Känna till och efterleva organisatoriska mål och riktlinjer
  • Vara informerad om vad som händer i omvärlden
  • Delta i kontinuerligt förbättringsarbete
  • Ta ansvar och initiativ i arbetet

För att i sin tur hänga med i den höga förändringstakten och ha möjlighet behålla sin konkurrenskraft på marknaden samt uppnå sina affärsmål.

Vad innebär kompetens för dig?

Så vad innebär begreppet kompetens för dig och framförallt vad innebär det för dina kollegor och medarbetare? För att lyckas strategiskt med att kompetensförsörja sin organisation och medarbetare med rätt kunskap och färdigheter i linje med sina affärsmål och utvecklingsplan är en av de avgörande faktorerna för definitionen av just kompetens.

Vill du ha hjälp att ta reda på vad begreppet kompetens innebär för er?

 Ladda ned checklistan!

Tycker du att detta låter spännande?

Håll dig uppdaterad om våra webinars genom att skriva upp dig på vår e-postlista. Då missar du aldrig ett webinar eller event!

Håll mig uppdaterad! ›