Framgångsfaktorer vid organisationsförändring

Förändringar i verksamheten behöver hanteras rätt både på ett pedagogiskt och ett arbetsrättsligt plan.

Efter lättnader i handelskriget under hösten minskade arbetslösheten i USA till rekordlåga 3.5 %. Samtidigt ökade arbetslösheten till 7.5 % i Europa (Söderberg & Partners) och i Stockholm har två av de största sjukhusen genomfört varsel under veckan som gått.

Oavsett vilken förändring ditt företag behöver göra så krävs ett psykologiskt och rättsligt förarbete för att förändringsprocessen ska gå smidigt och kostnadseffektivt.

Här bjuder vi på tre vanliga misstag som bör undvikas vid avveckling:


  • Fler lagar – Utgå inte ifrån att LAS är det enda lagrum som styr en omorganisation.
  • Kommunikation – Tro inte att dina medarbetare och chefer hör vad du säger eller tycker som du.
  • Fördomar – Anta inte att alla medarbetare är fackligt anslutna och har stöd ifrån sitt fackförbund.

Det är dessutom viktigt att:

  • Ni har ordning på anställningsavtalen och att personal-/lönesystemen är uppdaterade med korrekta uppgifter
  • Att startdatumen är korrekta så att eventuella turordningslistor stämmer och företrädesrätter erbjuds
  • Att det finns befattnings/rollbeskrivningar på plats så att omplaceringsutredningar kan genomföras
  • Att alla formkrav i uppsägninghandlingarna finns på plats

 

Om du vill du få koll på vad du bör prioritera så har vi sammanställt en checklista som du enkelt kan ladda ned här

Tycker du att detta låter spännande?

Håll dig uppdaterad om våra webinars genom att skriva upp dig på vår e-postlista. Då missar du aldrig ett webinar eller event!

Håll mig uppdaterad! ›