Vilken är den viktigaste HR-frågan 2020?

Här kan ni läsa om vår vd Anna Möllers syn på saken!

 

“Kopplingen mellan HR och affärsnytta blir en tongivande trend 2020. Det drivs dels av att HR-chefer blir bättre på att vara strategiska affärspartners med ansvar för företagets viktigaste tillgångar – medarbetarna. Dels av att kompetensbristen gör HR till en strategiskt viktig fråga.

Vart tredje företag har tvingats lägga sina expansionsplaner på hyllan på grund av svårigheterna att rekrytera. Att rekrytering är strategiskt viktigt är särskilt tydligt bland mindre startups och tillväxtbolag, som ju är de största arbetsgivarna! De kör inte bara traditionella HR-processer eftersom rekrytering har en direkt påverkan på verksamheten.

En övergripande trend som kan kopplas ihop med affärsdrivande HR är tyvärr den negativa effekten av de allt för höga sjukhälsotalen. Den är negativ för alla: individer, bolag och svensk ekonomi. Det vore underbart om hållbara HR-initiativ kunde bidra till positiva hälsotal till förmån för svensk BNP eller happy index.”

 

Anna fick frågan av Sveriges HR-Förening och originalet kan du läsa här

Tycker du att detta låter spännande?

Håll dig uppdaterad om våra webinars genom att skriva upp dig på vår e-postlista. Då missar du aldrig ett webinar eller event!

Håll mig uppdaterad! ›