Värderingsstyrd Rekrytering

Flytta fokus från CV till attityd

Många organisationer säger att de arbetar värderingsstyrt, att kulturen är viktig, men hur kopplas det egentligen till rekryteringsprocessen och intervjusituationen? Kompetens, attityd och miljö anses vara avgörande faktorer för om en person kan prestera, något att ha i åtanke vid bedömningen i en rekryteringsprocess. Attityd (värderingar) är det som är svårast att förändra hos en individ och kompetens det enklaste. Rätt person kan alltid ta till sig av nya kunskaper om viljan finns.

När vi lyckas matcha kandidater med rätt attityd och inställning som inte bara passar in i företagskulturen utan dessutom bidrar till den, har vi lagt grunden för långsiktiga medarbetare med högt engagemang.

Genom värderingsstyrd rekryteringsmetodik mäter du attityder (värderingar) och drivkrafter, det som många gånger är centralt för en långsiktig personalpolitik och huruvida en person passar in i en företagskultur eller inte.

Genom högt engagemang ökar lönsamhet och produktivitet, samtidigt som personalomsättning och frånvaro minskar.

Vad är värderingsstyrd rekryteringsmetodik?

Att rekrytera utifrån kompetens och erfarenheter säkerställer att man eliminerar fördomar och minimerar risken för ett urval baserat på magkänsla, men säkerställer man medarbetare som långsiktigt bidrar till företagets utveckling?

Hur rekryterar man värderingsstyrt? 

Metodiken liknar kompetensbaserad intervjuteknik och handlar om att ställa situationsbaserade intervjufrågor kopplat till företagets värderingar för att få fram hur kandidaten agerar i olika situationer. På så vis kan man under intervjun göra en mer objektiv bedömning av kandidatens värdegrund och därefter avgöra om den matchar företagets värderingar.

Vill du ha en checklista för att komma igång med er värderingsstyrda rekrytering?

Skicka checklistan till min mail! ›