Enkätundersökning till företagsledare i tillväxtbolag

PeopleProvide, ett kompetensbolag inom HR. Vi är övertygade om att HR bidrar med förbättrad lönsamhet. Vi genomför just nu en undersökning för att se vilka HR-initiativ som är prioriterade och verksamhetsnyttiga hos dig, som företagsledare. 

I samband med detta genomför vi även kvalitativa intervjuer med vd i större bolag med syfte att belysa och lyfta diskussionen kring eventuella gap mellan HR och vd utifrån uppdragsbeskrivning och förutsättningar i HR-arbetet.

Resultat från dessa intervjuer och dess förväntan på HR´s effekt på verksamheten kommer sedan jämföras med det som framkom i den HR-rapport vi genomförde under våren 2020. Svaren i den här enkätundersökningen kommer också bli ett komplement till dessa kvalitativa intervjuer utifrån hur företagsledare ser på HR-funktionen generellt.

Som tack för ditt svar är du med och bidrar till ett minskat matsvinn via vårt samarbete med Karma. Det minskade matsvinnet genereras i matkuponger där vi på PeopleProvide har valt att bidra med ett extra stöd till omsorgspersonal i Covid-tider.