Coachningutbildning hos PeopleProvide

PeopleProvide är så stolta att kunna presentera, att vi nu genomför en digital coachutbildning, med professionella Camilla Ekström som utbildningsansvarig, för våra anställda providare och partnerkonsulter.

Målet med utbildningen är att erhålla kunskap, om vad som skiljer coachning från andra samtalsmodeller, erhålla kunskap om verktyg inom coachning samt kunna tillämpa ett coachande förhållningssätt när du ger HR-stöd eller i en ledarroll som gynnar både våra kunder och konsulter för ett ännu mer affärsdrivet och hållbart HR.

 

Under utbildningen kommer du bland annat lära dig:

 Vad innebär coachning och ett coachande förhållningssätt

 Grundläggande coachingverktyg och färdigheter

 Kommunikation med aktivt lyssnande, kraftfulla frågor och direkt kommunikation

 Underlätta lärande och resultat, skapa medvetenhet och utforma handlingar

 Planera och sätta mål och hantera framsteg och ansvarstagande Utbildningen har sin utgångspunkt i International Coaching Federation (ICF) kärnkompetenser för coachning.

 

Utbildningen omfattar 20 utbildningstimmar, varav 10 timmar är eget arbete och 10 timmar lärarledd. Kursledare är Camilla Ekström, beteendevetare och diplomerad coach, med lång erfarenhet av chefs- och medarbetarcoachning. Efter godkänt slutprov och inlämnade övningsuppgifter får deltagarna ett diplom på genomförd utbildning.