Behöver ditt företag ekonomisupport?

Behöver ditt företag ekonomisupport?

Behöver ditt företag ekonomisupport? Just nu råder stor osäkerhet inom de flesta branscher och verksamheter. Osäkerheten får stora konsekvenser på ekonomin och som CFO eller ekonomichef förväntas du kunna svara på hur er verksamhet bör agera en rad nya...