Scroll to next section

“PeopleProvide är ett drivet team som snabbt sätter sig in i verksamheten och levererar.”

Magdalena Persson: vd – 2014-2017

Interflora

En omedelbar avlastning

Interflora AB är Sveriges ledande företag inom blomsterhandel på nätet och har en försäljning som växer stadigt. Interflora driver blomsterförmedling genom Blommogram och fackhandelskedjan Interflora Fresh.

Utmaning

Efter en större transformation och kompetensskifte blev företagets utmaning att kunna möta ökade HR-krav. Företag var i denna fas för litet för att kunna anställa en HR-chef på heltid.

Lösning

I samarbete med Interflora fann vi att en kombinerad HR-lösning var det mest effektiva alternativet. Dels förmedlade vi en senior HR-chef efter Interfloras HR-behov och dels hjälpte vi till med extra HR-stöd under senare rekryteringsprocesser.

Resultat

Samarbetet mellan PeopleProvide och Interflora AB har från dag ett varit enkelt, effektivt och informellt, menar VD Magdalena Persson. Detta resulterade i omedelbar avlastning för ledningen. Lösningen med en extern HR-chef med senior kompetens har effektiviserat förändringsarbetet eftersom en konsult står i oberoende ställning till VD och andra chefer.

Flertal nya kompetenser i den nya ledningsgruppen som tillsattes gav en indirekt påverkan på produktionen och omsättningen ökade med cirka 16% på endast två år. “Vi kommer alltid outsourca vår HR”, konstaterar VD Magdalena Persson efter mer än 2 år med extern HR partner.