Scroll to next section

En månad efter att projektet var implementerat och klart fick företaget ett meddelande om att de skulle bli inspekterade av arbetsmiljöverket

 

Flerfaldig Gasellvinnare inom digital marknadsföring

Bakgrund

Företaget är en strategisk partner som skapar värde såväl kort- som långsiktigt genom kunddriven digital produktutveckling. Bolaget växte snabbt under en fyraårsperiod, de gick från 31 anställda och en omsättning på 18 miljoner till 73 anställda och en omsättning på 73 miljoner.

Utmaning

Efter att företagets tidigare HR-chef sagt upp sig uppstod ett tomrum som togs över av två operativa chefer på företaget. Inför beslut ifall de skulle ersätta positionen med en konsult eller nyanställning insåg företaget att de ville se över sitt befintliga HR arbete och rutiner innan de skulle fatta sitt beslut. Därför genomförde PeopleProvide en HR-audit där vi såg över vad företaget gör bra och vad de behöver de göra bättre kopplat till lagkrav och rådande praxis.

Lösning

PeopleProvide genomförde en HR-audit och i anslutning till det projektledde PeopleProvide arbetet mot att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet tillsammans med de två operativa cheferna och företagets skyddsombud. I HR auditen granskade vi befintlig dokumentation och processer och därefter kompletterades dokumentationen för att säkra företagets systematiska arbetsmiljöarbete.

Resultat

Företaget fick ett ramverk för att säkerställa sitt systematiska arbetsmiljöarbete. En skyddskommitté bildades samt ett årshjul med vitala HR-processer för att säkra den systematiska arbetsmiljöarbete med fokus på den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön.

PeopleProvide säkerställde tillsammans med företaget att chefer och skyddsombud fick erforderlig kunskap/utbildning inom området och att fördelningar av arbetsmiljöuppgifter skedde från VD till operativa chefer i bolaget.

En månad efter att projektet var implementerat och klart fick företaget ett meddelande om arbetsmiljöverket skulle genomföra en inspektion hos dem.

Inspektionen genomfördes och företaget fick inga skriftliga anmärkningar (vilket är ytterst ovanligt).