Scroll to next section

“Det är en fördel att jobba med ett bolag som snabbt kan leverera även när det blir snabba kast.”

Coop

Bakgrund

Coop är ett kooperativ och är en av Sveriges största matvarukedjor. Coops vision är att vara ledande inom hållbarhet. 2018 blev de utnämnda till Sveriges mest hållbara varumärke av Sustainable Brand Index.  

Utmaning

Julen 2017 tillsatte vi på PeopleProvide en HRkonsult till Coop, som skulle arbeta med ett strategiskt viktigt och affärskritiskt projekt gällande en omstrukturering, som skulle pågå under ett par månader. Det blev det inte som tänkt, då konsulten dessvärre blev sjuk efter två månader och var tvungen att avbryta sitt uppdrag mitt i projektets mest intensiva period, och då stod Coop där helt utan resurs.

Lösning

Vi på PeopleProvide kunde efter endast två dagar tillsätta en ny konsult som snabbt kunde sätta sig in i projektet och direkt infinna sig på plats. Enligt Peter Rosendahl, affärsområdesdirektör supply chain och logistik, blev denna övergång väldigt lyckad och trygg: ”Det är en fördel att jobba med ett konsultbolag som snabbt kan leverera även när det blir snabba kast 

Resultat

På grund av ett fortsatt förtroende från vår kund –  då varken verksamhet eller medarbetare blev berörda – kunde projektet fortsätta enligt tidigare projektplan. 

Vidare så arbetar PeopleProvide alltid med intention att få vara våra kunders långsiktiga partner, där förutsättningen för att lyckas är att ha en god kundkännedom. Detta är något som vi på PeopleProvide och Coop tillsammans har arbetat fram. Vårt samarbete möjliggör effektiv matchning mellan rätt kompetens och behov.