Blogginlägg: Talent Risk – det nya Talent Management?

Talent Management är för många företag och HR-avdelningar ett hett ämne som ständigt är aktuellt. Trots att begreppet är vida känt finns det ingen egentligen definition av Talent Management, och många forskare har sin egen tolkning av begreppet. De flesta skulle nog ändå skriva under på att Talent Management är ett brett begrepp som innefattar en mängd olika processer som syftar till att ge ett företag konkurrensfördelar genom att ha den starkaste personalstyrkan på rätt plats, vid rätt tidpunkt.
Ett begrepp som kanske inte är fullt lika känt är Talent Risk, även det en term där det finns lika många definitioner som författare. Fullt så många artiklar om Talent Risk, som om Talent Management, finns det såklart inte – men kanske kan det vara taktiskt smart för HR-avdelningar med dåligt gehör från övriga ledningsgruppen (Ja, tyvärr finns det fortfarande HR-avdelningar där ute som slåss för sitt existensberättigande) att nu börja prata i termer om risk, snarare än om rekrytering och EB.

Låt oss ta igenom två olika definitioner av Talent Risk:

När du ser över kapaciteten hos ditt nuvarande team och jämför detta mot leveranskraven i en treårig strategisk plan uppstår ofta en klyfta. Talent Risk Management handlar om åtgärderna du tar för att minska den klyften. Det menar i alla fall Steve Trautman, författare till Do you have WHO it takes? (2015). Steve menar på att företag ofta hanterar potentiella risker kopplat till affären på ett bra och välutarbetat sätt. Risker kopplat till talang och medarbetare hanteras dock inte alls på samma strukturerade sett, och medvetenheten om något annat än head count, är ofta låg hos chefer. Talent Risk handlar enligt Steve om att belysa kostnader i tid och pengar kopplat till rekrytering, utveckling och succession. Det kan måhända låta som en smal sak och något som de flesta på en HR-avdelning har koll på – men vad kostar det egentligen när en medarbetare på en nyckelposition slutar? En medarbetare du lagt tid och pengar på att utveckla, och en medarbetare som du kommer behöva lägga tid och energi på att ersätta? Kanske kan HR-avdelningarna bli bättre på att förklara vad det kostar i tid och pengar att utveckla och ersätta unik kompetens – detta som ett led i att företaget ska bli bättre på att behålla kompetensen inom bolaget.
Revisionsfirman KPMG nämner i ett flertal olika artiklar Talent Risk. I en av artiklarna från februari 2020, är begreppet kopplat till engagemang och produktivitet vid arbete remote. Genom ett ramverk går man igenom en mängd olika risker kopplat till arbete remote. Managing Talent Risk: Staying connected, engaged and productive while working remotely (assets.kpmg)

I en annan artikel, även den från KPMG, så menar företaget på att ledningsgrupperna måste ta större ansvar för frågor kopplat till talang, snarare än HR. Företaget menar också på att Talent Risk är en fråga som bör ligga högt upp på styrelsens agenda, och att det bör vara någonting som är formellt inbäddad i ett företags riskhantering (Talent management… or talent risk (assets.kpmg)

Faktum är att ledningsgrupper på företag i Kina idag rankar Talent Risk som den största risken kopplat till företagets fortsatta utveckling – långt före regulatoriska risker och operationella risker. Talent Risk ses där som den mest signifikanta risken i alla sektorer förutom i finans- och fastighetsbranschen (Talent risk is the major problem for future growth, survey finds (humanresourcesonline.net))

Ja, definitionerna är många och lösningen på många risker kopplat till talang och medarbetare är redan välbeprövade processer. Det handlar om alltifrån Knowledge Transfer, till successionsplaner och att uppmuntra intern rörlighet. Vad är det då som kan komma att bli nytt för företagen? Jo, kanske att HR börjar prata mer om risk och riskbedömningar. Kanske kommer vi på PeopleProvide snart att rekrytera vår första Talent Risk Manager, som tillhör både riskavdelningen och HR-avdelningen? Tiden får helt enkelt utvisa.

Källor:
Do you have who it takes, Steve Trautman, 2015
Managing Talent Risk: Staying connected, engaged and productive while working remotely (assets.kpmg)
(Talent management… or talent risk (assets.kpmg)
(Talent risk is the major problem for future growth, survey finds (humanresourcesonline.net)