Blogginlägg – Hugo Petrén, People & HR Consultant

Jag har jobbat med digitalisering inom HR de senaste åren, det är verkligen engagerande. För mig började intresset för digitalisering när jag jobbade som HR-generalist och fick i uppdrag att för HR:s räkning bygga formulär och flöden i en self-serviceportal. Intresset har fortsatt och kompetensutveckling har gått i linje med projekt, så som:

 • Utveckling av HR-modul i systemet (ServiceNow)
 • kunskapsdatabaser, portaler, flöden, integrationer, uppföljning och statistik
 • robotisering/automatisering
 • masterdatasystem, processverktyg, arbetsflöden, m.m.
 • uppföljningar HR processer som medarbetarsamtal m.m.

Det finns så många bra saker som en HR-organisation kan göra med dagens teknik. Så jag vill delge några av mina tankar kring vad som kan vara bra att tänka på i ett digitaliseringsarbete.

Värdeskapande Digitalisering av HR enkelt & engagerat

Något jag tagit med mig är att ha en tydlig målbild eller syfte som man hela tiden kan luta sig tillbaka på och ta stöd av hjälper till när man ska arbete med digitalisering. För de organisationer jag har jobbat med så har digitaliseringen handlat om att tillgängliggöra, förenkla och effektivisera. Att mina kollegor i hela organisationen ska kunna lägga mera tid på värdeskapande arbete i stället för tex administrativt arbete, leta efter saker eller sitta fast i någon komplicerad administrativ process.

Min upplevelse och erfarenhet är att man kan åstadkomma många förbättringar i sitt digitaliseringsarbete med små eller redan befintliga medel. Det behöver inte alltid handla om stora systemimplementationer som kostar mycket tid och pengar. Gör en workshop med ditt team eller några kollegor och låt dom berätta vad de har för svårigheter i arbetet och hur man skulle ni kunna tillgängliggöra, förenkla eller effektivisera med små eller redan befintliga medel. En gång varje månad hade jag ett så kallat digitaliseringsmöte med mitt team där vi pratade om allt från önskemål om utvecklingsinsatser till problem och svårigheter och hur vi skulle lösa dom. Mötena var alltid uppskattade och ledde till stor kunskapsdelning inom temat och även mer riktade utvecklingsinsatser.

Mina tips på hur ni kan komma igång:

 • Workshop
  Lyft svårigheter som ni upplever och hur de skulle kunna lösas. Tillsammans besitter man mycket kunskap och innovation.
 • Vilka möjligheter finns redan?
  Vad kan ni göra i dom systemen ni redan har? Oftast finns det mycket outnyttjade möjligheter.
 • Prata med ditt nätverk
  Eller kollegor från andra delar i organisationen på vad dem har för problem och hur de löst dessa.
 • Följ upp
  Blicka tillbaka och se på alla dom små utvecklingarna som gjorts och vilket mervärde det har lett till idag.