Blogginlägg: “ÅRSRIK” – Se möjligheterna och ta tillvara på företagarvärldens seniora kompetens!

Åldersdiskriminering är idag ett utbrett problem på arbetsmarknaden detta trots att vi arbetar allt längre upp i åldrarna. Sverige är tyvärr även det land som värderar personer över 70 år näst lägst i världen, enligt World Values Survey. 

Vi på PeopleProvide anser att det är ett resursslöseri att inte ta tillvara på den erfarenhet och kompetens som naturligt utvecklas i takt med åldern. Vi arbetar ständigt och aktivt med att belysa möjligheterna med senior kompentens. 

Ett fint exempel har vi i Håkan Hallén som med sina 49 års erfarenheter av att arbeta internationellt inom HR, bestämde sig för att gå i pension men blev headhuntad av ett amerikanskt företag som behövde honom för att kunna nå sina nordiska mål. Låt dig inspireras av Håkan och läs vår intervju med honom här. 

48 års erfarenhet

Håkan Hallén har 48 års erfarenhet av att arbeta med HR internationellt. Han ser snabbt vad som behöver göras och vilka resultat det kan ge för företaget. För ett år sedan bestämde han sig för att gå i pension, men ett amerikanskt företag ville engagera honom för att nå sina mål i Norden och nu bidrar han till dess framgångar.

 

Håkan Hallén har bott och arbetat internationellt med HR i sju länder, på 13 olika företag och organisationer i 48 år. Sverige är det land som värderar personer över 70 år näst lägst i världen, enligt World Values Survey.  

Det stämmer med mina erfarenheter. I de latinska länderna får du mycket gratis när du är äldre. Kompetens och erfarenhet värderas högt och alla lyssnar noga på vad en äldre säger. Men i Sverige stoppas äldre åt sidan. Det gör att det svenska näringslivet förlorar erfarenhet och kompetens, säger han.

 

Efterfrågas internationellt

Förra sommaren bestämde han sig för att gå i pension. Men i september hörde ett amerikanskt företag av sig.  De skulle utveckla sin business i Norden och VD:n behövde ett strategiskt bollplank som stöd i arbetat med att frigöra resursreserverna och potentialen hos medarbetarna.

 Jag tackade nej först. Men en del av mig tyckte inte att det räckte med att vandra, resa och vara med familjen. Jag behöver en intellektuell utmaning också. Jag får stimulans av att dela med mig av min erfarenhet, som är relevant och av stort värde för företag som vill utveckla sin business med hjälp av medarbetarnas kraft. Det här företaget skulle ha stor nytta av min erfarenhet och jag lockades tillbaka till arbetslivet, säger han.

 Spottar inte på kompetens

VD:n som engagerat honom kände ett behov av att motivera valet av en nästan 70-årig rådgivare.

”Jag spottar minsann inte på erfarenhet och kompetens”, hävdade VD:n när han presenterade Håkan för ledningsgruppen. Snart upptäckte de att den seniora konsulten ser lösningar, kan förklara varför de är bra och förutse vilka effekter de kan få. Nu lyssnar de noga, följer hans råd och får fantastiska resultat.

 Kompetens kan bli gammal när världen förändras, men erfarenhet är alltid värdefullt. Man ser snabbt vad som händer, vad som behöver göras och slipper göra alla de fel man redan har erfarenhet av, säger Håkan.

 Upp ur gropen

Under min karriär har jag fått se hur HR har kommit ”upp ur gropen” och blivit viktigt, framförallt i USA. En VD i USA förankrar och stämmer av alla beslut med sin HR-chef eller Finanschef. De har insett att människorna är den potential som kan ge företaget de framgångar de eftersträvar, säger Håkan.

Han talar om en förflyttning av synen på medarbetarna, från objekt till subjekt. Objekt är en utbytbar sak, ett subjekt är en människa med känslor, talanger, svagheter och potential. Tricket är att skapa en miljö där subjektet blomstrar och maximalt bidrar till att uppfylla företagets mål. De företag som lyckas bäst ser personalen som subjekt och är därmed ofta de mest framgångsrika.

 HR:s ansvar

Trots att engagerade medarbetare har blivit erkänt som den största konkurrensfördelen visar Gallups undersökningar att endast 15 procent av världens medarbetare känner sig engagerade i sina arbeten. (? i sitt jobb och företag)

Även om ambitionen finns är det många företag som misslyckas. Det är HR funktionen som måste ta ansvar för att höja engagemanget bland medarbetarna genom att stötta och coacha cheferna i sitt ledarskap. Det finns ingen rak väg dit utan alla företag behöver finna sin egen väg. I arbetat jag gör nu, för ett Nordiskt företag, gör vi olika saker i varje land. Gemensamt för dem alla är att vi skapar en stabil HR-plattform, med fungerande processer och tydliga beslutsvägar. Cheferna får tid och stöd för att leda team i lagom storlek. 30 direktrapporterande fungerar inte, åtta är lagom, säger han.

 

Ledarskapet viktigt

I USA och Canada är 31 procent av medarbetarna engagerade, i Västeuropa är bara tio procent det. I ”State of the global workplace” beskriver Gallup hur de förvånas över hur lite europeiska verksamheter och ledare fokuserar på att faktiskt leda sina medarbetare jämfört med amerikanska verksamheter.

 I USA och Canada har man förstått att cheferna är viktigast och att gott ledarskap tar tid och det behöver vi lära av dem. Sverige och Norge har en fördel då vi är duktiga på inkludering och att delegera beslut till de bäst lämpade, säger Håkan.

Vilket företag det är han arbetar på just nu vill han inte avslöja. Han arbetar lite bakom kulisserna och har tid över för vandring, familjen och resor.

 

 HR:s strategiska roll kräver lång erfarenhet av yrket:

  • Kompetens och erfarenhet värderas högre i andra länder än i Sverige. Vår inställning gör att näringslivet förlorar värdefull kompetens.
  • I USA har HR en starkare roll som strategisk rådgivare åt VD och cheferna ägnar mer tid åt att leda sina medarbetare. Enligt Gallups undersökningar är 31 procent av medarbetarna där engagerade, jämfört med tio procent i Västeuropa.
  • Som strategisk rådgivare är det en stor fördel med många års erfarenhet, det är seniorerna som kommer att säkerställa HR:s strategiska roll även i Sverige.

 

Många års erfarenhet är en framgångsfaktor inom HR-professionen. Organisationer, människor och situationer är alltid unika. Med ålder och erfarenhet stärks förmågan att stärka företaget på bästa sätt, genom att ge medarbetarna de bästa förutsättningar de kan få för att lösa uppgiften.