Blogginlägg: Åldersdiskriminering- den svenska rekryteringsmodellen?

Artikel från 2014

För 13 år sedan genomfördes en undersökning av dåvarande Riksförsäkringsverket som visade att 7 av 10 chefer sällan eller aldrig anställde personer + 50 år. Och sedan 2009 har det varit förbjudet att åldersdiskriminera i Sverige. Men, problemet är att lagar inte påverkar attityder, fördomar och okunskap i arbetslivet. För tydligt är att diskrimineringen fortsätter trots lagstiftat förbud och digert arbete från DO.

 ”Du ska vara 33 år, ha 2 -3 barn och komma från Norrort. Med andra ord ska du ha allt innan du knappt hunnit med något. Det låter kanske lite krasst men det är vår uppfattning av rådande trend på arbetsmarknaden i Stockholm ” Säger Anna Möller, grundare av HR bolaget PeopleProvide. Vidare menar Anna att rekryterarna och företagarna tillsammans bär ansvar för åldersdiskrimineringen som råder på arbetsmarknaden. ”Och det är dags att vi som arbetar med rekrytering och search verkligen tar vårt ansvar! ”

Karin Lagerstedt Woolford, EVP Human Resources, Safety, Health & Enviroment at Ovako Group. Kim Friberg, HR chef på Lernia och Ann-Britt Angerman, Förhandlingschef på Green Cargo föregår dock med gott exempel. De prioriterar och rekryterar gärna + 50 åringar.

Kim Friberg anser att det bara finns fördelar med att anställa + 50 åringar och att problemen som finns till stor del handlar om okunskap. ”En vanlig orsak till åldersdiskriminering vid rekryteringar är uppfattningen av att äldre skulle ha svårare än yngre att ta till sig ny kunskap. Och att yngre personer är mer flexibla vilket jag inte alls anser stämmer. Både förmågan att lära nytt och produktiviteten är högst individuell och individuella skillnader spelar större roll än åldern!”

Ann-Britt Angerman blev själv rekryterad vid 61 års ålder av Karin Lagerstedt Woolford då hon arbetade som HR Direktör på Green Cargo. Karin menar att valet att anställa en 61 åring inte alls är svårt. ”Det handlar om individen och vad den har för kompetens, nyfikenhet och vilja att fortsätta lära. I Ann-Britts fall var det enkelt, hon hade mest erfarenhet, bäst kompetens och var mycket nyfiken som person. Finns de ingredienserna så spelar åldern absolut ingen roll.”

”Jag skulle till och med säga att man tjänar på att anställa en äldre person. Den personen har sannolikt färre sjuk och VAB-dagar i jämförelse med en yngre person, därför är det högst troligt att den äldre personen kostar mindre i längden.” Säger Ann-Britt. Och Kim Friberg fyller i med att +50 varken är dyrare när det gäller lönenivåer eller pensionsavtal. ”Många företag missuppfattar och tror att det måste kosta mer att anställa äldre på grund av höga avgifter till tjänstepensionen. Vilket inte stämmer, det finns inget som hindrar att du som arbetsgivare erbjuder alla kandidater med en lön över tio basbelopp samma villkor – ITP 1. Då påverkas lönekostnaden bara av storleken på den anställdes lön, inte av åldern.”

”Utöver de fördomar och okunskap som finns på arbetsmarknaden så kan vi även addera att det i Sverige inte finns några regler som förhindrar arbetsgivaren från att skriva ut åldersönskemål i den inofficiella kravspecifikationen vid rekryteringar vilket är förbjudet i t.ex. USA och England” Fortsätter Kim Friberg.

Om vi adderar okunskapen och fördomarna med den ibland cementerade önskelistan som bolag har gällande rekryteringar av yngre kandidater utan erforderlig kompetens. Och den tenderande negativa attityden till äldre rent generellt i kombination med rådande åldersfixering som finns i Sverige, med att det är få rekryterare och företag som sätter ned foten och aktivt arbetar för att ändra attityd till äldre personer på arbetsmarknaden, så kanske vi får en bättre bild av varför åldersdiskrimineringen fortlöper.

Vad är då lösningen på problemet? Frågar vi Anna Möller är svaret glasklart. ”Vi som rekryterar måste informera våra kunder om konkret fakta som företag saknar och vi måste våga stå på oss och ifrågasätta mer när okunskap och fördomar får styra. Rent generellt behöver även 50 + are stå upp för sig själva och för sin kompetens. Det behövs lite mer jävlar anamma! Seniorerna finns och de behövs verkligen på vår arbetsmarknad! Så enkelt är det.”