Scroll to next section

Utmaningen var att etablera processer för den nya regionen och att bygga strukturer på ett bestående sätt.

Banctec

Bakgrund

Banctec var en global ledare för business process outsourcing (BPO) och automatisering av finansiella transaktioner – Företaget behövde hjälp med analys av den arbetsrättsliga situationen i förvärvsprocesser utanför Sveriges gränser. 

(idag är Banctec en del av Exela Technologies)

Utmaning

Vid nyetablering i ett land dyker många frågor upp som kan kännas svåra att både förstå och få tid till. Banctec behövde även bygga ett intranät för den nya regionen (sammanlagt 4 länder) samt anpassa policies till det nya geografiska landskapet. 

Lösning

PeopleProvides seniora arbetsrättskonsult avlastade vår kund under den hektiska perioden från förberedelsefas via övertagande och implementeringsfas vid ett förvärv.

Resultat

Ett starkt förtroende parterna emellan etablerades under arbetet och PeopleProvide blev en professionell och engagerad HR-partner i denna utmanande resa. Förvärvsprocesserna blev framgångsrika p.g.a. en korrekt analys, strukturerad fusionsprocess och en aktiv och genomtänkt kommunikation i enlighet med olika länders lagstiftning. Genom att vara på plats hos kunden stannade kompetensen i företaget som kunde leverera fortsatt hög produktivitet.