Vill du ligga steget före och optimera er arbetsmiljö vid distansarbete?

 

Att arbeta digitalt har länge varit en snackis, just nu mer än någonsin tidigare. När vi rekommenderas att arbeta hemifrån kan en del frågetecken uppstå, hur vi skapar den mest optimala arbetsmiljön kan vara en av dessa frågor.


Som arbetsgivare har du ansvar över arbetsmiljön även när dina arbetstagare arbetar hemifrån, vilket innebär att du är skyldig att förebygga ohälsa och olycksfall. När arbetet sker remote kan det vara extra svårt att kontrollera och säkerställa arbetsmiljön i hemmet, men med små medel kan du komma långt!

 


Vi vill dela med oss av tre tips som vi på PeopleProvide använder oss av!

 

● Planera in digital fika – vi ses på en digital fika varje dag för att inte gå miste om det sociala som arbetsplatsen i vanliga fall erbjuder. 

 

● Säkerställ god ergonomi – vi erbjuder våra anställda att ta med sig arbetsredskap hem som behövs för att förebygga fysiska påfrestningar.

 

● Kom ihåg att ta pauser – när vi arbetar remote blir vi mer stillasittande och skärmtiden ökar, därför uppmuntrar vi våra anställda att röra på sig och ta digitala pauser även under arbetstid.

. Planera in digital fika – vi ses på en digital fika varje dag för att inte gå miste om det sociala

Vill du veta mer om hur du kan påverka arbetsmiljön finns här en checklista med tips som du kan använda tillsammans med dina anställda för att underlätta situationen.

111

 

 

Checklista

 

Kommunikation

 

 Redogör för arbetstagaren när du som arbetsgivare är tillgänglig för samtal och försök anamma “open door policy”. Tydlighet skapar trygghet!

 

 Skapa och stärk det sociala sammanhanget genom att låta arbetstagarna “checka in” när de börjar sin arbetsdag. Det skapar en team-känsla genom vetskapen att fler börjat sin arbetsdag.

 

 Ha en stående inbjudan till ett frivilligt fikamöte i slutet av dagen i syfte att kommunicera kollegor emellan och behålla sociala inslag under arbetsdagen. Lägg gärna in något quiz eller en lek för att fler ska känna sig bekväma att delta, prova till exempel MillionMind, Mentimeter eller Kahoot.

 

Arbetsbelastning

 

 För dialog med arbetstagaren och ge verktyg som behövs för att planera arbetet. Vilka arbetsuppgifter ska prioriteras om tiden inte räcker till? Dessutom blir gränsen mellan arbete och privatliv mindre tydlig, behöver någon hjälp med gränsdragningen? 

 

 Ge möjligheter till återhämtning genom att uppmuntra till pauser och friskvårdsaktiviteter, även under arbetstid för att arbetsbelastningen ska hållas under kontroll. Föregå med gott exempel och dela med dig av dina aktiva val!

 

 Skapa förutsättningar för arbetstagaren att meddela hög arbetsbelastning och bristande resurser, var dessutom extra uppmärksam på tecken och signaler från arbetstagaren. Ökad glömska, nedstämdhet och låg kvalitet på leveranser kan vara tecken på för hög arbetsbelastning. 

 

✔ Kom ihåg det psykosociala. Många har behov av sammanhang och rutiner. Skapa nya rutiner som passar det nya arbetssättet och stärk de som redan finns och som går att applicera. Inför en gemensam morgonrutin som sätter standard för dagen!

 

Ergonomi

 

 Se till att arbetstagaren har de verktyg och arbetsredskap som krävs för god ergonomi hemma. Erbjud arbetstagaren att ta med sig exempelvis datorskärm, stol eller skrivbord hem för att underlätta arbetet fysiskt.

 

 Förse arbetstagaren med kunskap om aktiva val som gynnar välbefinnandet i längden. Soffan kanske ser skön ut för stunden, men hur mår kroppen efter en heldag i den? Det är extra viktigt att tänka långsiktigt när vi inte vet hur länge vi kommer arbeta remote. 

 

✔ Informera arbetstagaren om vikten av variation i rörelser och arbetsställningar, samt dela tips och trix mellan er i arbetsgruppen. På vilken plattform kan ni dela med er av idéer informellt, exempelvis på Slack eller i någon chatt? Har ni provat strykbrädan som höj-och sänkbart skrivbord?

 

Friskvård

 

 Fundera över vilka friskvårdsaktiviteter ni kan ägna er åt på distans. Gör det gärna på ett organiserat sätt, men utan att behöva träffas fysiskt eller åka kollektivt.

 

 Utmana arbetstagarna i olika aktiviteter som uppmuntrar till rörelse. Här kommer några tips för att främja rörelse: Yoga, Pausgympa, Pausprogram/appar: PausIt, Stand Up, Break Timer, ErgoPop, Microbreak.

 

 Tänk brett och kom ihåg att alla har olika förutsättningar!

 

Lycka till!