Scroll to next section

”För ett företag av vår storlek är det avgörande med tillgång till snabb och kunnig kompetens när behovet väl uppstår”

 

A Group of Retail Assets Sweden AB

Bakgrund

A Group of Retail Assets Sweden AB är ett noterat fastighetsbolag med fastigheter spridda över hela landet.

Utmaning

Företaget behövde genomföra en omfattande omorganisation för att möta marknadens förändrade behov av flexibilitet och kompetens. Företaget ställer höga krav på arbetsrättslig kompetens och var i denna fas för litet för att kunna ha en HR-chef anställd.

Lösning

Vi jobbade tätt tillsammans enligt upprättad projektplan för att säkerställa att alla steg blev utförda från befattningsbeskrivningar till omplaceringsutredningar och förhandlingsprotokoll. A Group of Retail Assets Sweden AB saknar kollektivavtal vilket innebär ett större antal förhandlingsparter vid omorganisation som kan leda till arbetsbrist och att det är lätt att tappa någon boll. Via vår breda kompetens kunde PeopleProvide avlasta såväl vid framtagande och uppdatering av befattningsbeskrivningar samt som projektledare och förhandlingsstöd i alla arbetsrättsliga aspekter som uppstår vid en omorganisation.

Resultat

Samarbetet mellan PeopleProvide och A Group of Retail Assets Sweden AB har präglats av högt engagemang och stor grad av professionalitet.

”Vi fick det bollplank och expertstöd vi behövde för att kunna genomföra förändringen på ett snabbt, seriöst och kompetent sätt och har parallellt kunnat fokusera på att driva affärsverksamheten vidare”.

” För ett företag av vår storlek är det avgörande med tillgång till snabb och kunnig kompetens när behovet väl uppstår”

Peter Gullberg, COO (2015-2018)