Search & Rekrytering

 

PeopleProvide har framgångsrikt hjälpt många av våra kunder med effektiv rekrytering inom HR, lön och ekonomi.

Vi vet att det behöver vara just effektivt. För att upprätthålla en hög kvalitet i rekryteringsprocessen använder vi oss av personlighets- och begåvningstester med minst två rekryteringskonsulter på plats. Efter genomgångna djupintervjuer arrangerar vi en introduktion och uppföljning av kandidaten. Allt för bästa resultat. Det möjliggör även att vi nästan uteslutande kan erbjuda våra kunder garantier för den rekrytering som vi genomför.

Självklart erbjuder vi även Second Opinion med en kompletterad bedömning av era beslut och därmed minska risken för interna felrekryteringar. Enkel lösning som säkerställer att era krav på kompetens och personliga egenskaper uppfylls.

Behöver ni en rekryteringskonsult? Kontakta oss idag.