Providing stories

Ett tillväxtföretags resa, tur och retur

Företagsinfo
Zapper Marketing Sweden var ett dotterbolag till brittiska Zapper Marketing Ltd. Bolaget var i en stark tillväxtfas
och en föregångare när det kom till innovativa och marknadsledande betalningslösningar. Deras Zapper™ kom att
bli en av de främsta produkterna för snabba smartphonebetalningar och nästa generations säkra betalningslösning
på en global nivå.

Den första stora utmaningen och lösningen
Planen var att växa snabbt och att anställa fler. För att uppnå tillväxtmålen behövde VD, Johan Lindström, stöd i att
upprätta och säkerställa HR-strukturen (ex. avtal, policys, processer för arbetsmiljö etc.) för kommande
expansionsfas. Det var utmaning då bolaget började verka på en ny marknad och behövde mer kunskap om vilka
krav och lagar som gällde som svensk arbetsgivare.

Den andra stora utmaningen och lösningen
Efter en period beslöt ägarna att de inte längre skulle ha kvar det svenska bolaget. VD som aldrig tidigare hade
hanterat uppsägningar i denna omfattning, stod inför nya utmaningar. VD behövde säga upp alla men visste
också att det var viktigt för alla parter att det gjordes på rätt sätt. PeopleProvide som är erfarna på området kunde
än en gång stå till tjänst och erbjuda trygghet i form av uppsägning och hantering av fackliga förhandlingar.

Utfall
Ett starkt förtroende parterna emellan etablerades under arbetet och PeopleProvide blev en professionell och
engagerad HR-partner i denna utmanande resa, tur och retur. När Johan tänker tillbaka på resan med att bygga upp
och avveckla Zapper Marketing Sweden, känner han sig nöjd. Med ett tryggt och kvalitetssäkrat stöd från
PeopleProvide sköttes alla processer på rätt sätt och vanliga misstag kunde undvikas.

”Utan hjälp från PeopleProvide hade både uppstarten och avvecklingen kunnat varit en stor börda för mig som
VD. Genom att anlita PeopleProvide minskade risken att vi skulle begå misstag. Misstag som hade kunnat bli
kostsamma både för ägarna och för mig personligen.”

– Johan Lindström, VD Zapper Marketing Sweden)