HR Support

Är du Chef, VD eller Bolagsägare? Saknar ni HR- chef men har ett visst behov av HR- kompetens? Då har vi den perfekta tjänsten för er oavsett företagets fas!

HR Support är en skräddarsydd HR-tjänst anpassad efter era behov och på era villkor. Under en viss period eller över en längre tid, blir vi er servicepartner för komplicerade eller lättare frågeställningar inom HR, lön och ekonomi. Vårt mål är att arbeta fram HR- strategier för er så att ni kan finna den bästa långsiktiga lösningen för ert bolag, beroende på era ambitioner, bolagsstorlek och bransch. Tillsammans med er skapar vi ett effektivare och lönsammare bolag!

Vår HR Support består av ett skräddarsytt paket och kan innehålla:

 • Rekryteringsinsatser, utbildning i rekrytering alt rekryteringsassistans
 • Arbetsrättslig rådgivning och förhandlingsstöd
 • Upprättande eller justering av personalhandbok
 • Policyproduktion eller översyn av befintliga policyer
 • Utvecklingssamtal och lönesamtal
 • Kompetensutveckling utifrån era mål och krav
 • Lönerevision och lönestruktur
 • Arbetsmiljö och rehabilitering
 • Förändringsledning och stöd till chefer vid omstrukturering
 • Projektledning i samband med utvecklings- eller omställningsprojekt
 • Framtagning av era HR- processer och prioritering av vilka insatser som bäst kan generera en långsiktighet och lönsamhet för bolaget
 • Framtagning av er HR- strategi som prioriteras efter lagkrav, affärsnytta och tid

Vad som ska ingå i ert HR Supportpaket beslutar ni gemensamt med konsulten innan uppdraget påbörjas. Ovan ser ni innehållsförslag.

Kontakta Mats Guting angående vår HR Support.

Telefon 072-5664049 eller maila mats@peopleprovide.se